WD-40 SPECIALIST WD 35005, 白鋰潤滑脂

WD-40 SPECIALIST WD 35005, 白鋰潤滑脂

WD-40 SPECIALIST WD 30004, 除銹劑

WD-40 SPECIALIST WD 30004, 除銹劑

WD-40 SPECIALIST WD 30000, 鬆銹滲透劑

WD40 SPECIALIST 鬆銹滲透劑 WD-30000
$65.00
Availability: In stock
SKU
EF02009-F6

WD-40 SPECIALIST 鬆銹滲透劑

-有效鬆解生銹鎖死之螺絲帽及螺絲,特有 BLU TORCH™技術,特強滲透能力,迅速解除銹結
-鬆除生銹鎖死之螺絲帽及螺絲 快速見效,有效滲透鐵銹
-迅速滲透解除銹結 Smart Straw 醒目噴咀,可選擴散噴霧或集中噴射形式使用

容量: 11安士
產品編號: WD 30000