3M 4011, 超強力雙面膠紙系列(VHB)-強力雙面膠帶

3M 4011, 超強力雙面膠紙系列(VHB)-強力雙面膠帶

3M Scotch #411, 思高 戶外超強力雙面膠帶

3M Scotch #411, 思高 戶外超強力雙面膠帶

3M 4011-6A, 超強力雙面膠紙系列(VHB)-超強力膠貼(灰色)

3M 思高超強力膠貼 - 3/4吋 x 236吋(灰色)
SCOTCH Super Strong Exterior Mounting Tape - 3/4"X236"
$91.00
Availability: In stock
SKU
EG02009-F6
3M 思高超強力膠貼

黏力特強, 適用於戶內及戶外環境, 可取代鐵釘, 免損牆壁

適用於戶內、戶外及高溫場所

尺寸: 3/4吋 x 236吋(灰色)

產品編號: 3M 4011-6A