3M AD125, 強力快乾膠

3M AD125, 強力快乾膠

3M AD110, 超強力黏合劑

3M AD110, 超強力黏合劑

3M 171, 萬能快乾膠

3M 思高牌萬能快乾膠
$35.00
Availability: In stock
SKU
EG04030-F6
描述
瞬即黏合,快捷方便
適用於黏合木、金屬及塑膠等物